Boekenzoeker.org wordt mogelijk gemaakt dankzij de Nederlandse Taalunie, Stichting Lezen Nederland en Stichting Lezen Vlaanderen.
Illustraties: Rienk Michielsen - Vormgeving: Beeldzorg