3navi.png

Enkel oorspronkelijk Nederlandstalig
Ik wil poëzie
 
Voor alle dromers en vrienden van de poëzie!
 


De veertig van Heytze
Ingmar Heytze
Podium, 2014, 109 p.

‘Er zijn teveel bloemlezingen,’ schrijft Ingmar Heytze ergens in deze... bloemlezing. ‘Maar nauwelijks één als deze,’ had er bij kunnen staan. Want Heytze gaat resoluut op zoek naar gedichten die hij zelf had willen schrijven. Of hij koos er waarvan hij beseft dat hij ze nooit zou kunnen evenaren. En bij elk van die gedichten schrijft hij een commentaar. En met die commentaar ontpopt hij zich als een uitstekend lezer die heel helder verwoordt waarom hij van het gedicht houdt.


Waarom zou ik dit boek lezen?
Wie poëzie wil lezen maar er niet zo vertrouwd mee is, botst op meerdere obstakels. Lijvige bloemlezingen, een erg groot aanbod, sommige gedichten te moeilijk, andere te flauw... Genoeg om nooit de sprong te wagen. Met deze persoonlijke ‘poëzie jukebox’ snelt Ingmar Heytze je ijlings ter hulp. Het is geen reddingsboei die hij je toewerpt, nee, hij leert je zwemmen. Want hij schrijft zo enthousiast dat je vrees wegebt en je zelf verder je weg kan zoeken.




Ademgebed
Martijn Teerlinck
Lebowski, 2014, 60 p.

Martijn Teerlinck bracht het in 2009 tot Nederlands Poetry Slam winnaar en oogstte kort roem als soul-zanger, onder de artiestennaam Child of Lov. In december 2013 overleed hij op 28-jarige leeftijd aan complicaties na een operatie, Martijn Teerlinck had een ongeneeslijke hartziekte. Ademgebed werd uitgegeven na zijn overlijden. De prima inleiding door schrijver en vriend Erik Jan Harmens verheldert leven en werk van deze getalenteerde dichter.


Waarom zou ik dit boek lezen?
Nee, Ademgebed is geen makkelijke bundel. De dichter gebruikt associatie na associatie, rijgt de nieuwe woorden aaneen, geen beeld is vanzelfsprekend. Maar wat een opvallende muzikaliteit, welk een swung heeft deze bundel! Lees af en toe iets hardop en raak onder de indruk van het stuwende, het dwingende, het voortdenderende... Voor durvers dus!




Wij zijn evenwijdig
Maud Vanhauwaert
Querido, 2014, 100 p.

Wat eerst opvalt is de vorm van deze zogenaamde gedichten. De tekst is in de lengte geplaatst, zodat je de tekst op de linker- en de rechterpagina als één mooi geheel gaat lezen. Maud Vanhauwaert wandelt door de stad, door het leven én door haar herinneringen, ze observeert, beschrijft vluchtige of intense ontmoetingen, legt heldere of vreemde verbanden.


Waarom zou ik dit boek lezen?
Scherp, origineel en eigentijds: dit is prachtige poëzie. De jonge dichter brengt haar werk vaak op de planken, en dat merk je. Dit is poëzie met een ritme, het beweegt. Je staat hier niet passief aan de kant, maar je wordt bij de hand genomen en wandelt of wankelt mee, op rechte paden of langs kronkelige wegen. Deze gedichten nemen je mee op sleeptouw door Maud Vanhauwaerts wondere wereld en gedachten.




Was ik zee
Karel Eykman, Sylvia Weve
De Harmonie, 2014, 375 p.

Sommige boeken zijn niet om van voor naar achteren te lezen. Deze dichtbundel is er zo eentje. Het is er eentje om in te grasduinen, om lukraak open te slaan. Altijd kans dat het gedicht op die bladzijde jou net heel erg aanspreekt.


Waarom zou ik dit boek lezen?
Veel gedichten zijn om te grinniken, sommige zijn een beetje droef, andere teksten doen je heel even anders naar de wereld kijken. Gewoon af en toe in bladeren dus!




Lees maar lang en wees gelukkig
Mia Goes
Plint/Van Halewyck, 2013, 506 p.

Gedichten met vier regels, gedichten met tien regels. Gedichten die rijmen, gedichten die niet rijmen. Grappige teksten, stille verzen. Teksten van bekende dichters, en geweldige teksten van dichters die je zonder deze bundel nooit zou leren kennen.
Elk gedicht vormt telkens één geheel met een aparte illustratie. Dit maakt van deze bundel met 500 gedichten een geweldige kunstcollectie. Deze bundel bevat 500 van de mooiste gedichten die PLINT ooit verzamelde. Veel gedichten stonden eerder al op posters, op kussenslopen, op prentkaarten...


Waarom zou ik dit boek lezen?
Wat is dat, een gedicht? En is dat wel voor mij, een gedicht? Misschien heb je die vraag al eens gesteld? Aan iemand anders, of aan jezelf? Hoe dan ook: deze bundel is echt ook voor jou. De gedichten, verzen, teksten in deze bundel zijn zo mooi en zo verschillend, dat er voor iedereen een tekst is! Ook voor jou, beloofd! Bovendien is elk gedicht onderdeel van een poster. En die beelden zijn erg verrassend.




Ik zie u gaarne met een boek
Randall Caesar
Vrijdag, 2013, 47 p.

Een man, een vrouw, een boek.
Wie leest wie?
De vrouw leest een boek.
De man wil de vrouw lezen.
Hij moet moeite doen om haar aandacht te trekken.
Want zij leest gewoon verder.


Waarom zou ik dit boek lezen?
Dit flinterdunne boek is een ode aan een vrouw die leest. Het is ook een verhaal over liefde. En het is een mooi huwelijk tussen een strip en poëzie. Dit is een boekje om alleen van te genieten. Of om samen te lezen met iemand van wie je houdt.




Ik zoek een woord. 167 gedichten over taal om van A tot Z te verslinden.
Hans Hagen, Monique Hagen, Deborah van der Schaaf
Querido, 2013, 203 p.

Gedichten en nog veel meer gedichten die over taal gaan. Hans en Monique Hagen selecteerden meer dan 150 gedichten die heel verschillend zijn. Het valt op, op hoe veel manier je kan dichten. Met en zonder rijm, heel kort maar ook veel langer en met bestaande en niet bestaande woorden.


Waarom zou ik dit boek lezen?
Dit is een prettige bloemlezing – met blije gedichten en droevige, grappige en lieve, luide en geheime. Voor iedereen van 9 tot 99 jaar!




Hier begint het leven
Ruben van Gogh
Podium, 2013, 54 p.

Hier begint het leven is de vijfde bundel van de Nederlandse dichter Ruben van Gogh, die ook bekend is als presentator en podiumpoëet. Waarover zijn poëzie gaat? Over verwondering. Over wat er gebeurt in de wereld en om ons heen.


Waarom zou ik dit boek lezen?
Van Gogh schrijft spreektalige gedichten, die makkelijk te begrijpen zijn. Hij verwondert zich ook over de poëzie zelf, die altijd opnieuw probeert al dat wonderlijks te vatten, maar daar nooit in slaagt. Gelukkig maar - want zo blijft Van Gogh zoeken naar de juiste woorden om al dat onverklaarbaars.




Uitzicht genoeg
Marjoleine De Vos
Van Oorschot, 2013, 60 p.

De titel van deze bundel van de wat oudere Nederlandse dichteres Marjoleine de Vos komt uit het gedicht 'Spreeuw': 'Nu eeuwig niet bestaat, is uitzicht al genoeg.' Misschien is dat wel de kern van deze bundel: genoegen nemen met wat er is. Aan de hand van natuurbeelden stelt De Vos scherp op het hier en nu, zonder daarom te stoppen met dromen. Haar gedichten houden ook een aanvaarding in van de vergankelijkheid van tijd en leven, en proberen juist daar de schoonheid in te vinden.


Waarom zou ik dit boek lezen?
Voor wie graag klassiekere poëzie leest, is Uitzicht genoeg ideaal leesvoer. De bundel geeft in eenvoudige, spreektalige stijl stof tot nadenken over wat werkelijk belangrijk is in het leven en waar we onze aandacht het meeste zouden moeten op richten. Studeer je Latijn of Grieks? Dan bevat deze bundel als toetje ook nog gedichten over Odysseus, Nestor, Dido en Aeneas. Kun je handig linken aan wat je in de klas leert.




Misschien gebeurt er vandaag iets
Saskia van den Heuvel
Marmer, 2013, 65 p.

De gedichten van Saskia van den Heuvel komen recht uit het hier en het nu. In drie afdelingen: 'Kantoor', 'Van alles afscheid' en 'Wisselende contacten' beschrijft ze het leven van een jonge vrouw in dit tijdsgewricht. Dat doet ze met een open blik en met veel verwondering. Het leven van vandaag roept vragen op. De gedichten van Saskia van den Heuvel bieden geen antwoord, maar tonen mededogen voor iedereen die zijn of haar leven vandaag op orde probeert te krijgen.


Waarom zou ik dit boek lezen?
Omdat poëzie niet altijd over rozen en maneschijn moet gaan. Omdat poëzie niet altijd hoeft te rijmen, maar ook gewoon uit vertellingen kan bestaan. Eenvoudige, maar wonderlijke vertellingen uit het dagelijkse leven van vandaag, dat onder meer kantoorwerk, korte menselijke contacten, ziekte en psychiatrische consulten omvat, maar waarin ook heel veel schermen en computers voorkomen. Eén heel herkenbaar gedicht gaat zelfs over Facebookaddicts. Twijfel dus niet: Van den Heuvel schrijft over jouw leefwereld. En ze leert er je net iets anders naar kijken.


28 boeken in dit onderdeel Volgende pagina >>